Case

Hart van Brabant – Welkomhuis
Het concept Welkomhuis hebben we ontwikkeld in het kader van de nieuwe wet inburgering. We richten ons op de brede intake, oriëntatie fase en de infrastructuur rondom deze activiteiten.

Alles met als doel om de kandidaten zo snel mogelijk te integreren binnen de Nederlandse samenleving. Inmiddels hebben ruim 250 nieuwkomers deelgenomen aan dit concept.

​’Ik word op mijn gemak gesteld en ik weet nu beter wat er van me verwacht wordt. Ik zie een goede toekomst voor me in Nederland.”Quote kandidaat Welkomhuis