Voor wie

AndersWerkt

En dat doen we nét even anders.

Sectoren

Begeleiden en uitvoeren van re-integratietrajecten maar dan nét even anders.

AndersWerkt  heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden en uitvoeren van re-integratietrajecten in heel Nederland. En dat doen we nét even anders. En met succes. Zo werken wij al jaren voor kleine en grote opdrachtgevers uit het diverse sectoren en zijn een betrouwbare partner voor gemeentes, UWV, bedrijfsleven, onderwijs en  woningbouwcorporaties.

Het is onze missie om mensen en organisaties bewust te maken van hun eigen regie met betrekking tot werk, vitaliteit, de arbeidsmarkt en hun eigen rol daarin.

En dat doen we nét even anders.

Actieve gebieden

Wij zijn werkzaam in de volgende sectoren

Gemeente

Activering en arbeidsmarkt-toeleiding vragen om een méér creatieve aanpak.

UWV

Twee beproefde UWV trajecten van AndersWerkt; ‘Werkfit' en 'Naar werk'.

Werkgevers

Het scheppen van een gunstig klimaat voor duurzame inzetbare en vitale werknemers door het verbinden van onderwijs, overheid en bedrijfsleven .

Werknemers

Wij ondersteunen werknemers op het gebied van loopbaanont-wikkeling, outplacement of re-integratie. Bij re-integratie gaat het daarbij niet alleen om verschillende vormen van trainingen zoals bijvoorbeeld een sollicitatietraining maar ook om regelingen waarbij de baan inbegrepen is zoals loonkostensubsidie of participatieplaatsen bij een bedrijf of organisatie.

Woningcooperaties

Activatie en participatie van huurders binnen de woningbouwvereniging wordt steeds belangrijker. Voor de één is dat een eerste stap uit een sociaal isolement voor de ander een betaalde baan. Maar het belangrijkste: het draagt bij aan een betere leefomgeving. Vaak zijn wij in deze trajecten de regisseur, verbinder en op het andere moment weer coach.

Onderwijs & Opleiden

Een goede toekomst begint al in de schoolbanken. Door onderwijs te koppelen aan werkgevers helpen en verbinden we: enerzijds de scholieren met het verkrijgen van een duidelijker beeld rondom het maken van hun profiel keuze. Anderzijds geven we werkgevers de gelegenheid om zichzelf te presenteren als potentieel werkgever. Door de verbinding van deze twee werelden zien we mooie samenwerkingen ontstaan. Behalve voor de scholieren zijn wij er natuurlijk ook voor de zij instromers, tenslotte ben je nooit te oud om te leren. Voor hen zijn wij er als coach of als programma- managers van projecten gericht op deze waardevolle groep van zij-instromers.