UWV

Re-integratie met een traject op maat. Persoonlijk, duidelijk en snel.

Re-integratie met een traject op maat. Persoonlijk, duidelijk en snel.

Werkfit en Naar Werk

AndersWerkt heeft twee beproefde UWV-trajecten ontwikkeld: ‘Werkfit’ en ‘Naar werk’. Beide programma’s zijn gebaseerd op intensieve individuele begeleiding van de kandidaat en kunnen naadloos aansluiten op het eerder doorlopen traject.

Het ‘Werkfit’-traject is bedoeld om werkzoekenden voor te bereiden op een snelle en succesvolle terugkeer naar (betaald) werk. Dit traject start bij het krijgen van een reëel en duidelijk beeld van ‘waar sta ik in de arbeidsmarkt’, vaak gevolgd door het versterken van de werkgerelateerde en persoonlijke skillset.

Onder het ‘Naar werk’-traject vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een werkzoekende weer aan passend werk te helpen, in loondienst maar ook als zelfstandig ondernemer. Wie dit traject wil volgen moet natuurlijk wel in staat zijn om te beginnen met werken. Is dit niet het geval dan is het verstandig de cliënt eerst ‘Werkfit’ te maken.

Vrijblijvend een kop koffie drinken?